frittnorden.no

Fritt Norden logo.

Velkommen til Fritt Norden Norge.


Arkiv 2017
Nordisk Folkriksdag i Danmark
fra 29.07 til 30.07.2017
på Højgården nord for København.

Konferansetema «Norden etter EU – og livet etter veksten»:
– Hvordan opbygger vi et alternativt europæisk samarbejde?
– Grønland og muligheder for nyt samarbejde i det Nordatlantiske område.
– Samarbejdsmodeller i Norden.
– Samfundsvisioner i en tid med omstilling.
– Visionerne om Norden som jämviktsekonomi.
– Discussing degrowth in a Nordic context.
– Genopplivelsen av kooperativbevægelsen.
Les mer på fritnorden.dk.

 04.03.2017. Årsmøte i FNN.

Årsmøte i Fritt Norden Norge ble avholdt lørdag 4de mars 2017 i Frivillighetens Hus i Øvre Slottsgate 2B i Oslo.

Knut Vadla.
Knut Vadla ble gjenvalgt som formann i Fritt Norden Norge.     [Foto Nils Martin Aslaksen]
Edvard Mogstad.
Edvard Mogstad, nestleder og sekretær i FNN og ordstyrer på årsmøtet.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Fritt Norden Norge. Org. nr.: 987 735 392.