frittnorden.no

Fritt Norden logo.

Velkommen til Fritt Norden Norge.

Fritt Norden Norge ønsker å arbeide for et Norden mest mulig uavhengig av EU til fordel for nordisk og internasjonalt samarbeid mellom frie og likestilte nasjoner/nasjonale enheter.

Fritt Norden Norge er en ideell, tverrpolitisk forening, og har som formål:
– å bygge forståelse for en folkelig solidaritet i Norden på folkestyrets grunn.
– å arbeide for et tettere nordisk samarbeid om freds- og klimaspørsmål, mest mulig uavhengig av EU, og for et internasjonalt samarbeid.
– å støtte initiativ for økt samvirke i Norden, som bl.a. Nordisk Folkeriksdag og samarbeid mellom Fritt Norden-foreningene.

Les mer om FNN.

 

FNNflagg.jpg.
Norden består av Island, Grønland, Norge, Finland, Sameland, Åland, Danmark, Sverige og Færøyene.

Folkeriksdagen 2024 i Hardanger i Norge

De_nordiske_flagg.xga.jpg
Nordisk Folkeriks­dag er et nordisk fellesmøte om aktuelle samfunns­spørsmål.
Deltakere fra store deler av Norden kommer sammen rundt temaer som vi er felles om.
Tanken er å legge til rette for vennskap og nettverk på tvers av nasjonale grenser.

29.08-01.09.2024. Folkeriksdagen blir i Jondal i Hardanger.

Emnet er «Fred og sikkerhetspolitikk i Norden».

Programbrosjyre: 🔗Jondal2024.pdf

 


23.03.2023. Nordens dag

Nordens dag.
Nordens dag på Karl Johan i Oslo.    [Foto Nils Martin Aslaksen]
Nordens dag.
Nordens dag på Karl Johan i Oslo.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

Nordens dag markerer at Helsingforsavtalen ble inngått den 23.03.1962 og som regulerer det offisielle nordiske samarbeidet.

Nordens dag er Nordens grunnlovsdag!

Les mer om Nordens historie på nilsmartin.no

 


Ukrainakrigen

Krigen i Ukraina har endret Norden.
Med Sverige og Finland på vei inn i NATO kan det oppstå nye muligheter.
F.eks. sterkere integrering av forsvaret i Sverige, Finland og Norge,
– under NATO-paraplyen –

Det blir muligheter for integrering og arbeidsdeling mellom Norge, Sverige og Finland i nord, på Nordkalotten og inn mot Østersjøen.

Det viktige er et samlet medlemskap i NATO, – ikke Norden alene, – men en integrert del av NATO.

I en krise eller krig kan det være mulighet for å motta allierte militære forsterkninger til hele Norden via:
– Ofotfjorden, som et knutepunkt inn mot Sverige og Finland, med isfri havn, jernbane og veier fra Narvik.
– Trondheimsfjorden med havner, vei- og bane til Sverige og Finland.
– I Göteborg-regionen i Skagerrak er det store havner som er viktige for import inn til Norge, også i fredstid.
– Esbjerg havn på danskekysten mot Nordsjøen.

Når Finland og Danmark får F-35 kampfly, vil det utgjøre en formidabel luftstyrke i Norden, med 140 femte generasjons kampfly, i tillegg til de 100 svenske flyene.

Les mer om Ukrainakrigen på nilsmartin.no


🔗norexit.no.   Norge ut av EØS.
NOREXIT er ei landsdekkande politisk rørsle som vil spreie informasjon om kva EØS-avtalen gjer med Norge, vårt sjølvstende og vårt folkestyre, med målsetting om ‘Norge ut av EØS’.

15.11.2022. EØS møte i Litteraturhuset.

FRITT NORDEN NORGE (FNN) arrangerer ope møte om EØS på Litteraturhuset i Oslo:

Korleis EØS utholar Grunnlova, kraftforsyninga og heile sjølvråderetten, og korleis vi kjem oss ut.

Ope møte om EØS på Litteraturhuset i Oslo tysdag 15.11.2022, kl. 18.

Innleiing ved Peter Ørebech, professor i rettsvitskap, og Tor Petter Ekroll, varaordførar i Moss (uavh.) stiftar av NOREXIT.

Arrangør: Fritt Norden Norge (FNN).
Stad: Kverneland, Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29.    🔗litteraturhuset.no.

NOREXIT er ei ny landsdekkande politisk rørsle som vil spreie informasjon om kva EØS-avtalen gjer med Norge, vårt sjølvstende og vårt folkestyre, med målsetting om ‘Norge UT av EØS’.    🔗norexit.no.

Debatt.Folkeriksdagen 2021 på Høk i Norge

Fra 2 til 5. september 2021 er det Nordisk Folkeriksdag på Høk kro og motell mellom Sarpsborg og Halden, Norge.

FNNflagg.jpg.
Nordisk Folkeriksdag er et nordisk fellesmøte om aktuelle samfunnsspørsmål.

Konferansetema: Samfunnsøkonomi i Norden etter Brexit og korona.
– Hvordan vil Brexit påvirke økonomi og næringsliv i Norden i og utenfor EU?
– Norden etter Covid 19.
– Hvorfor øker den økonomiske ulikheten innad i Norden?
– Og hva skal til for å utvikle en mer rettferdig økonomisk fordeling?

Program for
Nordisk Folkeriksdag 2021
(I samarbeid med Østfold Nei til EU)
Nordisk Folkeriksdag er et nordisk fellesmøte om aktuelle samfunnsspørsmål.
Deltakere fra store deler av Norden kommer sammen rundt temaer som vi er felles om. Tanken er å legge til rette for vennskap og nettverk på tvers av landegrensene.
Vi har invitert foredragsholdere og deltakere fra hele Norden.
Last ned program for Nordisk Folkeriksdag 2021.28.04.2020. FNN fikk nytt hjem (på nett).

Tidligere hadde hadde FNN et PRO-abonnement med 10 gB lagringsplass hos ISPhuset, men brukte bare en liten brøkdel.
– Etterhvert steg prisen opp mot 150 kr/mnd. Det ble for dyrt og det ble bestemt å vurdere på alternativer.

Alternativ 1  var å nedgradere til 1 gB for 50 kr/mnd.

Alternativ 2, var billigste på Domeneshop, med 10 kr/mnd for domenenavnet og 10 kr/mnd for vev-hotellet;
– Men med litt manglende funksjonalitet, (bla. PHP som brukes i epostskjemaet).

Alternativ 3a, var et vanlig abonnement hos Host1, 350 kr/år for vevhotell og domene.

Alternativ 3b, var domene hos Host1; og vevhotell hos frittnorden.nilsmartin.no.

Alternativ 3c, var en kombinasjon av domene et sted, f.eks. hos Domeneshop;  og vevhotell ett annet sted f.eks. på subdomene frittnorden.nilsmartin.no.

Det er fordeler og ulemper med alle varianter og vanskelig å bestemme seg.
– Etter å ha tenkt lenge og langt, og bredt og dypt, endte vi opp med alternativ 3b.

Les mer om Hjemmesider på nilsmartin.noMogstad.
Edvard Mogstad.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

23.11.2019. Mahatma Gandhi og hans ikkevolds-strategi.

Tema: Mahatma Gandhi – 150 år siden hans fødsel.
«Om hans ikkevolds-filosofi og hans aksjonsformer mot undertrykking.»

Edvard Mogstad foredro med et kritisk søkelys på Gandhi!

Tid: Lørdag 23 november kl. 14 på Stovnerbiblioteket.

Sted: Stovner Deichmanske Bibliotek, Stovner senter.

Åpent arrangement. Alle velkommen. Fri entré.

Lenk:  detskjerioslo.no

Kart:  openstreetmap.org

Arrangør: Folkeakademiet Grorud-Stovner.

Web: fagros.noFolkeriksdagen 2019 i Ljungskile i Sverige

Konferansetema: Småbrukernes rolle i framtidens nordiske livsmedelförsörjning – i forhold til FNs globale bærekraftmål «Ansvarlig forbruk og produksjon».


Ljungskile.

Folkeriksdagen 2019 ble holdt fra torsdag til søndag, fra 1ste til 4de august 2019, på folkehøyskolen i Ljungskile nord for Uddevalla.

Under fire dager ble det det småskalige jordbrukets rolle i de nordiske landene debattert.

Som innledning første kvelden ble filmen «Sista skörden» av Tina Mari Qwiberg vist. Den gir en förskräckande bilde av hvordan det storskalige, industrielle kjemijordbruket alltmer utarmer dyrkningsjord.

Fra Sverige deltok Jonas Wangsten fra Sveriges småbrukere og Anders Lunneryd ordf. i Ekologiska Lantbrukarna.

Norge var representert av Reidar Isebacke fra Østfolds Bonde – og Småbrukarlag.

Danmark ble representert av Ole Faergeman fra Frie Bönder – Levande land.

Finland ble representert av Thomas Snellman, som har introdusert den nye formen for samarbeid mellom produsent og konsument; kalt rekoringar, numera vanlig forekommende i alle Nordiske land.

Deltagerne var enige om at det småskalige jordbruket med økologisk innretning kommer til bli viktigere i framtiden for å øke produksjonen av livsmedel som ikke tærer på jordens ressurser.

Under Folkeriksdagen diskuterte også representantene for de nordiske FN-forbundene de globale målene – Agenda 2030, i synnerhet i forhold til livsmedelsförsörjningen i verden, som behandles i mål nr.12 – ansvarlig konsum og produksjon.


Gruppbild Ljungskile.
Gruppebilde.

Nordisk Folkeriksdag har siden 1991 vært et årlig møtested for EU-kritiske stemmer, som ønsker nærmere Nordisk samarbeid som alternativ til EU.
Arrangører var Fritt Norden foreningene i Sverige, Norge og Danmark.

Program:  Folkeriksdag2019.pdf.

Rapport. Referater og bilder kan hentes på Frit Nordens hjemmeside:
fritnorden.dk/NF2019/NF2019.html

 


Svein Lanser.
Svein Lanser.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

19.06.2019. Refleksjoner.

Akers Avis Groruddalen 19. juni 2019:

I folkets tjeneste.

Grunnloven fra 1814, Norges svar på Magna Carta fra år 1215 i England, sikrer en demokratisk styringsform i Norge, som tilsvarende konstitusjoner gjør i andre land, bla. i USA og Frankrike.

Den norske Grunnlovens §49 er unik, med sitt krav om FOLKESTYRE: «Det er folket som skal styre landet gjennom Stortinget.»

Men selvsagt har definisjonen av «FOLKET» endret seg siden 1814.

Ved parlamentarismens inntog i Norge i 1884, tok politiske partier grep om FOLKE-makten.
Det førte etter hvert til unionsoppløsningen og til at Norge ble en suveren og selvstendig demokratisk stat i 1905.

Les mer her:  fagros.no

 

 

Edvard Mogstad.

16.03.2019. «Hvorfor ble India delt i 1947?.

Kåseri av Edvard Mogstad på Romsås Frivilligsentral i Oslo.
Arrangør: Folkeakademiet Grorud-Romsås-Stovner.

23.02.2019. Trenger vi en ny økonomi-modell.

Foredrag med Edvard Mogstad på Romsås Sykehjems bibliotek i Oslo.
Arrangør: Folkeakademiet Grorud-Romsås-Stovner.

16.02.2019. Den økonomiske politikken i Tyskland i 1930-åra (under minister Schacht).

Foredrag med Edvard Mogstad på Stovner Deichmanske Bibliotek i Oslo.
Arrangør: Folkeakademiet Grorud-Romsås-Stovner.

 

 Arkiv

 

 

 

 

 

© 2023 Fritt Norden Norge. Org. nr.: 987 735 392.