frittnorden.no

Fritt Norden logo.

Velkommen til Fritt Norden Norge.


Arkiv 2016
Nordisk Folkriksdag i Sverige
fra 31.07 til 04.08.2016
på Nordens folkhögskola i Biskops Arnö.

Nordens dag.

På en liten øy i en avsidesliggende mälarvik ligger Biskops Arnö.
Navnet stammer fra mellom 1200 og 1500-tallet, da erkebiskopene hadde sommerresidens på øya.
Århundrene gikk og fra 1958 driver Foreningen Norden en folkehøyskole der: Nordens folkhögskola Biskops Arnö.

Konferansetema var fredelig konfliktløsning:
Er det en mangelvare i dagens verden?
Og kan Norden vise veien?

Nordisk folkriksdag løftet i år fram fredelig konfliktløsning, som et mål å streve etter.
Kvinnenes aktive deltakelse i fredsprosessen ble betont, ihht. FN-pakten;
Samt de kvinnelige fredsmeklernes rolle, senest manifestert i prosjektet med å danne et nordisk nettverk av kvinnelige meglere.

01.08.2016.
– Fredlig konfliktlösning - en bristvara i dagens värld. Kan Norden visa vägen?
   Jan Öberg (S), Fredsforskare Institutet Transnational Foundation (transnational.org).
– Hållbar fred med kvinnors deltagande.
   Marika Fahlén (S), Diplomat, medlare i konflikthärdar.
– Den internationella vapenhandeln ökar. Vad kan FN göra för att minska omfattningen?
   Paul Beijer (S), Ambassadör. Ansatt ved svenska utrikesdepartementet
   inom avdelningen för nedrustning och ickespridning av kärnvapen.
   · 1991. Vapenregister med syfte att ge en bild av världens vapenhandel.
   · 1997. Förbud mot personminor.
   · 1997. Oscar Arias gjorde en appell om lätta vapen,
   · som i 2001 ledde till att det kunde upprättas ett avtal om handel med lätta vapen.
   · 2008. Förbud mot klusterbomber.
02.08.2016.
– Det hänger inte ihop – krigsförberedelser och vårt ansvar för att ta emot flyktingar.
   Majken Jul Sörensen (D), Dansk fredsaktivist og fredsforsker, bosiddende i Sverige.
   · Det findes forskellige former for vold: Direkte, strukturel og kulturel vold.
     Kulturell vold, (opfattelsen af at nogle er mere værd en andre),
     legitimerer både direkte og strukturell vold.
   · Skandinaviske lande tjener milliarder på våbeneksport og deltager i krige,
     der omtales som «humanitære interventioner».
   Bog: «På barrikaderne for fred – inspirerende historier om ikkevold».
– Är det möjligt att lösa Palestinakonfikten?
   Brita Bastogi (D), Deltagare i Russeltribunalerna ang. Palestina.
   · Svaret er nei fordi USA er världens supermakt, på arabernas olja
     och på internationell rätt trimmad för Israel.
– Fredlig konfliktlösning i skolan.
   Karin Utas-Carlsson (S), Pedagog.
   Lära för Fred och Konfliktlösning i skola och arbete. (laraforfred.se)
– Islands roll i den nordiska familjen.
   Einar Már Guðmundsson (I), Författare.
03.08.2016.
– Feministisk alternativ utrikespolitik. Fredsdepartement, Konfliktorsaker.
   Trine Eklund (N). Bestemödrer för fred. Norges Fredslag.
– Kvinnor och ickevåldskultur.
   Elisabeth Kristiansen (N). Representerar IKFF (WILPF).
– Invandring, integrering och fredsarbete i Norden.
   Shoaib Sultan (N). Vice ordförande i norska Nej till EU.
– Svenskt fredsarbete, och vapenexport.
   Kajsa Sörman, Svenska Freds och Skiljedomsföreningen.
   · Sveriges krigsmaterielexport er 10 miljarder svenska kr. pr. år.
04.08.2016.
– Nordisk säkerhet.
   Tarja Cronberg (F) arbeider på SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).
   Tidigare minister i den finländska regeringen och EU-parlamentariker.
– Fredliga gränsjusteringar, autonomi i Europa.
   Elisabeth Nauclér (Åland). Tidigare åländsk riksdagsledamot i det finska parlamentet.
   · Ålands självständighet var en fredlig process.

Arrangør var föreningen Fritt Norden Sverige.

Les mer:
Artikler og lysbilder:  fritnorden.dk.
Program:  Nordisk folkriksdag2016.pdf.

 20.04.2016. EU midt i matfatet.

Bilde: EU midt i matfatet.

Tid og sted: Onsdag 20. april kl. 18-20 på Eldorado bokhandel. Torggt 9a i Oslo.
Tema: «EU midt i matfatet». Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, innleder til debatt.
Trygg mat, EØS, TTIP, GMO, mm.

Kathrine Kleveland har tidligere ledet bla. Norges Bygdekvinnelag og vært koordinator for nettverket for GMO-fri mat. Hun er også leder i Vestfold Senterparti.

Oslo Nei til EU og Fritt Norden Norge samarbeider om en møteserie med hovedvekt på nasjonalt selvstyre eller globalisme.
Hvordan griper EØS inn i vår hverdag?
Dette er tredje møte i denne serien.

Se også neitileu.no.

 23.03.2016. Nordens dag

Markering Nordens dag på Karl Johan i Oslo.
Nordens dag er «hele Nordens grunnlovsdag» og feires den tjuetredje mars,
et par dager etter vårjevndøgn.  [Foto Siri Lill Thowsen]

Den 23.03.1962 ble «Nordens grunnlov», Helsingforsavtalen, underskrevet av de nordiske landenes statsledere i Helsingfors i Finland.

Parter i avtalen er de nordiske landene:
– Danmark (med Færøyene og Grønland).
– Finland (med Åland).
– Island.
– Norge.
– Sverige.

Åland, Grønland og Færøyene er selvstyrte områder under sine land.

Helsingforsavtalen regulerer det offisielle samarbeidet, politisk, rettslig, sosialt og kulturelt.

De nordiske regjeringer ønsker å gjennomføre ensartede bestemmelser i så mange henseender som mulig.

Avtalen sikrer bla. innbyggerne i Norden tilgang til høyere utdanning, felles arbeidsmarked, tilgang til sosiale goder og at de kan bevege seg fritt på tvers av landegrensene.

Les Helsingforsavtalen på lovdata.no.

Helsingforsavtalen fastsetter Nordisk råds og Nordisk ministerråds oppgaver og sammensetning, samt formene for det praktiske samarbeidet.

Nordisk råd, etablert i 1952, er et råd for medlemmer av nasjonalforsamlingene for å bidra til økonomisk og kulturelt samarbeid i Norden.    norden.org

Nordisk ministerråd, dannet i 1971, er samarbeidsorgan for de nordiske regjeringene. Ministerrådet kan legge fram forslag for Nordisk råd.    norden.org

Stortingets presidentskap har gjort dagen til fast flaggdag med 8 nordiske flagg på Løvebakken.

Markering Nordens dag på Karl Johan i Oslo.
Markering Nordens dag på Karl Johan i Oslo.  [Foto Siri Lill Thowsen]

 16.03.2016. Seminar om arbeidsinnvandring og asylpolitikk!

Tid: Onsdag, 16. mars, kl 1715 – 1900.

Sted: Helga Engs hus, auditorium 2, på Blindern i Oslo.

Standpunkter som før kunne bli assosiert med rasisme, forsvares nå innen akademia.

Vi ønsker å diskutere om vår kultur og sikkerhet faktisk er truet av innvandring.
Hvilke utfordringer byr innvandringen på?
Hva bør det offisielle Norge gjøre?

Vi har fått tre foredragsholdere med divergerende synspunkter og hver sin faglige tilnærming til utfordringene. Innledere:
– Professor Emeritus Gunnar Skirbekk.
– Professor Emeritus Ottar Brox.
– Generalsekretær Mellomkirkelig råd, Berit Hagen Agøy.

Arrangør: Bevegelsen for Sosialisme og Fritt Norden.

 01.03.2016. Er kvinnekampen over?

Berit Ås.
Berit Ås.

Tid: Tirsdag 1. mars KL. 17.30 – 20.00.

Sted: Eldorado bokhandel. Torggt 9a, Oslo.

Professor em. Berit Ås, samfunnsforsker, politiker, feminist, kjent for teorien om de fem hersketeknikker innleder til debatt.

Oslo Nei til EU og Fritt Norden Norge samarbeider om en møteserie med hovedvekt på nasjonalt selvstyre eller globalisme. Hvordan griper EØS inn i vår hverdag?

Dette var det andre møtet i denne serien.

Les mer hos neitileu.no

 

 

Seminar.

Seminar

    05.02.2016.

Seminar om flyktningkrisen og situasjonen i Syria. Kan Norge og våre allierte pålegges å ha medvirket til å utløse denne krisen. Tre foredragsholdere med dyp innsikt skal ta oss med fra årsakene til krisen til situasjonen i dag.

Foredragsholderne er:
- OLA TUNANDER: forsker ved PRIO. Skal snakke om Libya – fra den militære intervensjonen i 2011 til situasjonen i dag.
- ROBERT MOOD: Generalløytnant, Forsvarets utsending til NATO-hovedkvarteret i Brussel og tidligere sjef for FNs observasjonsstyrken i Syria. Skal reflektere over sine egne erfaringer i Syria.
- CECILIE HELLESTVEIT: forsker ved ILPI og Midtøsten-ekspert. Skal fortsette med Syria og omfanget av flyktningkrisen.
Les mer.

 

 


Svein Lanser.

Svein Lanser 80 år.

    09.01.2016.

Svein Lanser, tidligere formann i Fritt Norden Norge, fylte 80 år den 11.01.2016.
Lanser er kjent for sitt sterke engasjement for folkestyre, for respekt for grunnloven, kloke ord om å sette tæring etter næring og yte etter evne i et fellesskap.
Han kommer fra en håndtverkstradisjon via den grafiske vei med jobbing i avis, reklamebyrå, markedsføring og eget firma innen satsproduksjon. Arbeidet med eget forlag kom etterhvert.
Fra Løren, via Fossum, kom han i syttiårene til Romsås. Fra sin tid på Løren ble han med i den frivillige innsatsen på Årvoll gård.
    Les mer.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Fritt Norden Norge. Org. nr.: 987 735 392.