Vega-øyene
Skrevet av Asbjørg Myhre, 26.01.2015.  

Erfugl.

Ærfugltradisjonen

En unik tradisjon med ærfugldrift som har vedvart i området i mer enn tusen år. Et menneskeskapt landskap som er et vitnesbyrd om mennesker som har utviklet særegne og enkle levemåter i et ekstremt værhardt område sør for polarsirkelen.

 

Vega kommune ligger i Nordland fylke og består av mer enn 6500 øyer, holmer og skjær med et mangfoldig og spesielt kulturlandskap.

 

Verdensarv.

I 2004 fikk dette øyriket status som verdensarvområde.

Begrunnelsen fra UNESCOs verdensarvkomié:

– Det lange og sammenhengende samspillet mellom menneskene og landskapet som gjenspeiler en bemerkelsesverdig kontinuitet i kulturen.

– Den nøkkelrollen kvinnene spilte i ærfugldriften og den påfølgende produksjonen av et høykostprodukt som ble en del av den hanseatiske handelen. Ærfugldriften har vært en næringsvei drevet av kvinner og innskrivingen på verdensarvlisten er også å regne som en hyllest til deres innsats. Menneskenes, og spesielt kvinnenes, samspill med naturen er med andre ord det viktigste argumentet for at Vegaøyan nå er hedret med en plass på UNESCOs liste over verdens kulturarv.