Seminar: Norges ansvar for flykningekrisen?

Tid: Fredag 05.02.2016 kl.13.
Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts hus, Blindern i Oslo.

Seminar om flyktningkrisen og situasjonen i Syria. Kan Norge og våre allierte pålegges å ha medvirket til å utløse denne krisen. Tre foredragsholdere med dyp innsikt skal ta oss med fra årsakene til krisen til situasjonen i dag:

Foredragsholderne er:
- OLA TUNANDER: forsker ved PRIO. Skal snakke om Libya – fra den militære intervensjonen i 2011 til situasjonen i dag.
- ROBERT MOOD: Generalløytnant, Forsvarets utsending til NATO-hovedkvarteret i Brussel og tidligere sjef for FNs observasjonsstyrken i Syria. Skal reflektere over sine egne erfaringer i Syria.
- CECILIE HELLESTVEIT: forsker ved ILPI og Midtøsten-ekspert. Skal fortsette med Syria og omfanget av flyktningkrisen.
Seminar om flyktningkrisen.

Arrangører er Machiavellisk Forum, Bevegelsen for Sosialisme og Fritt Norden.

Les mer på facebook.com